Radio Viet Nam Hai Ngoai

Mô tả

VABC Radio là kênh phát thanh hải ngoại dành cho những người Việt ở Hải ngoại. Kênh radio được phát sóng 24/24 giờ hàng ngày với hơn 80 chương trình thuộc các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, chính trị, văn hóa, nghệ thuật… và không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ đảng phải hay cơ quan tổ chức nào.

Các chương trình chính

  • Á Châu tự do
  • Nhạc yêu cầu
  • Đáp lời sông núi
  • An sinh xã hội
  • Y tế thường thức

Các DJ chính

  • Băng Tâm
  • Thục Đoan
  • Thố Ty

Liên hệ

Địa chỉ: 6521 Arlington Blvd Suite B10, Falls Church, VA 22042, United States
Điện thoại: (703) 635-7799 ; 1-888-988-8718
Web: www.vietnam-radio.com
Email: lienlac@radiovnhn.com

Xem thêm Rút gọn

Tất cả các bình luận